KUI kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete är något vi arbetar med dagligen på alla nivåer

Det handlar i praktiken om att: identifiera risker, tillsätta resurser, definiera mål och förväntningar, mäta och analysera resultat, återkoppla och åtgärda, enligt fastslagna rutiner. Vi arbetar systematiskt genom att planera, genomföra, följa upp, mäta och analysera resultaten. På så vis utvecklar vi vår verksamhet. Analys och diskussion av kvalitetsläget både internt och externt är en ständigt pågående process.

Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att utveckla och förbättra vår verksamhet samt skapa likvärdighet. Vi är engagerade i kvalitets- och branschfrågor och verkar för att bidra till utbildningsbranschens utveckling.

KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. I och med dessa båda certifieringar kan vi nu visa att vi är dedikerade till att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, samt att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Att leverera utbildning med hög kvalitet är både en självklarhet och en stolthet för oss


KUI Yrkeshögskola


KUI Gymnasial yrkesutbildning (Komvux)

Sysselsättningsundersökning mars 2021.

Målgrupp: Elever som avslutat en gymnasial yrkesutbildning hos KUI mellan oktober-december 2020