Resultat i KUI:s elevundersökning

Två gånger om året ber vi våra elever inom vuxenutbildningen att besvara en enkät om hur de upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för vårt utvecklingsarbete under resten av året.