Så säkrar vi kvaliteten

kvalitet-kui-vuxenutbilning-foretagsutbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet är idag ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom vård och omsorg, förskola och fritidsverksamhet samt hälsa och friskvård. Att leverera utbildning med hög kvalitet är både en självklarhet och en stolthet för oss. Vi är engagerade i kvalitets- och branschfrågor och verkar för att bidra till utbildningsbranschens utveckling.

Utmärkelser och goda resultat

När våra uppdragsgivare genomför kvalitetsmätningar får vi mycket goda resultat. Vi har även nominerats till och vunnit kvalitetsutmärkelser. God kvalitet har resulterat i långa kundrelationer, och vi fungerar ofta som utbildningspartner till företag och organisationer. De som har studerat på våra yrkesutbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden och har lätt att få jobb efter utbildningen.

Auktoriserat utbildningsföretag

2017 gick Almega Utbildningsföretagen samman med Sveriges auktoriserade utbildningsföretag (Sauf) och bildade landets största branschorganisation för privata aktörer inom vuxenutbildningen. KompetensUtvecklingsInstitutet har sedan länge varit ett auktoriserat utbildningsföretag via SAUF, Sveriges Auktoriserade UtbildningsFöretag. 

Almega Utbildningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. Utbildningsföretagen är den enda branschorganisationen som auktoriserar svenska utbildningsföretag.

KompetensUtvecklingsInstitutet är ett auktoriserat utbildningsföretag i Almega Utbildningsföretagen. Auktorisationen är en garanti för yrkesskicklighet och god kvalitet inom vuxenutbildningen. Den gör det lättare för utbildningsköpare och deltagare att värdera de tjänster som erbjuds. Den som anlitar tjänster av ett auktoriserat utbildningsföretag har en trygghet i att Utbildningsföretagen har granskat företaget.