Så säkrar vi kvaliteten

kvalitet-kui-vuxenutbilning-foretagsutbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet är idag ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom vård och omsorg, förskola och fritidsverksamhet samt hälsa och friskvård. Att leverera utbildning med hög kvalitet är både en självklarhet och en stolthet för oss. Vi är engagerade i kvalitets- och branschfrågor och verkar för att bidra till utbildningsbranschens utveckling.

Utmärkelser och goda resultat

När våra uppdragsgivare genomför kvalitetsmätningar får vi mycket goda resultat. Vi har även nominerats till och vunnit kvalitetsutmärkelser. God kvalitet har resulterat i långa kundrelationer, och vi fungerar ofta som utbildningspartner till företag och organisationer. De som har studerat på våra yrkesutbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden och har lätt att få jobb efter utbildningen.

Auktoriserat utbildningsföretag

KompetensUtvecklingsInstitutet är ett auktoriserat utbildningsföretag, och vi är medlemmar i SAUF, Sveriges Auktoriserade UtbildningsFöretag. Det innebär att certifieringsorganet Bureau Veritas årligen kontrollerar att vi lever upp till högt ställda krav på kreditvärdighet, yrkesskicklighet, kvalitetssäkring, kunduppföljning, mål för lärandet, reklamationshantering och förbättringsrutiner.