Vi är nu ISO-certifierade!

Vi är stolta att kunna meddela att vi nu är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. I och med dessa båda certifieringar kan vi nu visa att vi är dedikerade till att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders … Fortsättning

Enskede-Årsta-Vantör SDF – Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Enskede-Årsta-Vantör SDF  att genomföra utbildningen Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning för personal inom omsorgsverksamhet inom Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning.                  Utbildningen omfattar en heldag och innehåller teoretiska pass blandat med dialog och reflektioner. Den … Fortsättning

Kommunförbundet Skåne – Anhörigstöd inom omsorgen

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att genomföra utbildningen Anhörigstöd inom omsorgen för personal inom äldreomsorg och hemtjänst.           Utbildningen omfattar en heldag och innehåller teoretisk genomgång som varvas med diskussioner, samtalsövningar och värderingsövningar. Den här utbildningen ger … Fortsättning

Region Västmanland – Självskadebeteende

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Region Västmanland att genomföra utbildningen Självskadebeteende för sjuksköterskor och psykiatrisjuksköterskor.  Utbildningen omfattar en heldag och innehåller innehåller teoretiska pass blandat med dialog och reflektioner. Under denna utbildning får deltagarna kunskap i vad ett självskadebeteende är och hur … Fortsättning

Enskede-Årsta-Vantör SDF – Lågaffektivt bemötande

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Enskede-Årsta-Vantör SDF att genomföra utbildningen Lågaffektivt bemötande för omvårdnadspersonal inom LSS och socialpsykiatri. Utbildningen omfattar två heldagar och innehåller innehåller föreläsning varvat med reflektion och dialog, fallbeskrivningar och övningar att arbeta mellan de två kurstillfällena. Under denna utbildning får deltagarna … Fortsättning

Arvika Eda Samordningsförbund – Case Management

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Arvika Eda Samordningsförbund att genomföra utbildningen Case management för parter som jobbar med personer med psykisk ohälsa och ofta med psykiatriska diagnoser. Många av deltagarna på utbildningen kommer från kommunerna, AF/ FK och vården. Utbildning omfattar en … Fortsättning

Rinkeby-Kista SDF – Våld vid demenssjukdom

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Rinkeby-Kista SDF att genomföra utbildningen Våld vid demens för undersköterskor och vårdbiträden inom hemtjänst och äldreboende. Utbildningen omfattar en  heldag och innehåller teori blandat med dialog och reflektioner. Under denna utbildning får deltagarna kunskaper om hur en person med … Fortsättning

Hammarbygruppen – Basala hygienrutiner

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Hammarbygruppen vård och omsorg AB att genomföra utbildningen Basala hygienrutiner för personal inom vård och omsorg. Utbildningen omfattar en halvdag och består av föreläsning blandat med reflektioner och samtal samt praktiska övningar och exempel. Under denna utbildning får … Fortsättning

Norlandia Care AB – Gruppledarutbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Norlandia Care AB att genomföra utbildningen Gruppledarutbildning för gruppledare inom Norlandia Care AB. Utbildningen omfattar en halvdag och består av teori blandat med dialog och reflektioner. Denna gruppledarutbildning stärker och utvecklar rollen som gruppledare. Deltagarna får både faktakunskaper och praktiska färdigheter i … Fortsättning