Yrkeshögskoleutbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg

KUI yrkeshögskola ger dig specialistkompetens som efterfrågas i dagens och morgondagens sjukvård. Vi matchar arbetslivets behov av kompetens och leder till jobb. Specialistundersköterska Multisjuka äldre Omfattning: 200 yh-poäng, 80 veckor, halvfart, 2 år Studieorter: Eskilstuna, Uppsala, Linköping Studieform: Distans med fysiska träffar … Fortsättning

KompetensUtvecklingsInstitutet har beviljats fem nya yrkeshögskoleutbildningar

Idag (26 januari) offentliggjorde Myndigheten för Yrkeshögskolan resultatet för årets ansökningar av yrkeshögskoleutbildningar. KompetensUtvecklingsInstitutet fick det glädjande beskedet att vi beviljats fem yrkeshögskoleutbildningar inom Hälso- och sjukvård samt socialt arbete i Östergötland, Södermanland, Västmanland och Uppsala. Utbildningarna är efterfrågade av … Fortsättning

Vägledarforum 16 februari 2018

Vägledarforum 16 februari 2018 – en förmiddag med fortbildning, information och nätverkande för dig som arbetar med vägledning inom vuxenutbildning i Stockholms län För tredje gången bjuder vi in till Vägledarforum. Under dagen bjuder vi på fortbildning och inspiration kring frågor inom vägledningens verksamhetsfält. Denna gång … Fortsättning

Vingåkers kommun – Handledning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Socialförvaltningen i Vingåkers kommun att genomföra utbildning i Handledning. Handledningen omfattar 3 tillfällen på ca 3 timmar vid varje tillfälle och riktar sig till Gruppledare på IFO i Vingåker. Utbildningen tar upp kommunikation, bemötande och förhållningssätt, verktyg, … Fortsättning

Habo kommun – Hissad och dissad

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Habo kommun att genomföra utbildningen Hissad och dissad för förskolechefer, förskolelärare samt barnskötare i kommunen. Utbildningen omfattar en föreläsning på 3h samt arbetsuppgifter att jobba med efteråt om detta önskas. Utbildningen tar bland annat upp Att granska sitt … Fortsättning

Från samtalsteknik till samtalskonst – Stockholm stad

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Skärholmens stadsdelsförvaltning i Stockholm stad, att genomföra utbildningen Från samtalsteknik till samtalskonst för personal som arbetar som anhörigstöd. Utbildningen omfattar en heldag mellan 09.00-16.00 och innehåller sammanfattning av tidigare utbildningar och erfarenhetsdelning med syfte att skapa sammanhang och … Fortsättning

Stockholms stad – Utbildning i MS – Multipel Skleros

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Socialförvaltningen i Stockholms stad att genomföra utbildningen MS – Multipel skleros för personliga assistenter. Utbildningen omfattar en heldag och genomförs i KompetensUtvecklingsInstitutets utbildningslokal på Medborgarplatsen 25 i Stockholm. Utbildningen tar bland annat upp: • Vad är MS? • Vilka … Fortsättning

Stockholms stad – LSS för handläggare

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Socialförvaltningen i Stockholms stad att genomföra utbildningen LSS för handläggare inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning och socialpsykiatri Utbildningen omfattar 2 utbildningsdagar per grupp med max 40 personer/tillfälle Målet med utbildningen är att stärka en rättssäker och likställd handläggning med … Fortsättning

Stockholms stad – Handläggning och dokumentation inom SOL

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Socialförvaltningen i Stockholms stad att genomföra utbildning gällande Handläggning & dokumentation inom SOL. Utbildningen omfattar 2 utbildningsdagar per grupp med max 40 personer/tillfälle. Målet med utbildningen är att stärka en rättssäker och likställd handläggning med hög … Fortsättning