KUI är certifierat Vård- och omsorgscollege i Falun

KompetensUtvecklingsInstitutet är ett lokalt certifierat Vård- och omsorgscollege i Falun i region Dalarna Att vi är ett lokalt certifierat Vård- och omsorgscollege i Falun innebär att vi ingår i en certifierad samverkan som är en kvalitetsstämpel för jobb och utbildning inom vård och … Fortsättning

Kooperativet Lila – Assistentutbildning – fördjupning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Kooperativet Lila att genomföra Assistentutbildning – fördjupning för personliga assistenter som har minst ett års erfarenhet i denna roll. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller föreläsning blandat med reflektioner och samtal samt praktiska övningar och exempel. Under utbildningen … Fortsättning

Sigtuna kommun – Autism och ICF

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Sigtuna kommun att genomföra utbildningen Autism och ICF för Förskolepersonal samt skolpersonal på en särskola/träningsskola. Utbildningen omfattar en halvdag och innehåller teori varvat med autentiska exempel och fallbeskrivningar. Under utbildningen får deltagarna kunskaper och kompetens för att på allra … Fortsättning

Täby Park förskola – Reviderad läroplan för förskolan

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Täby park förskola att genomföra utbildningen Reviderad läroplan för förskolan för alla som arbetar inom förskolan. Utbildningen omfattar en halvdag och innehåller en föreläsning. Under utbildningen får deltagarna en inblick i förändringarna samt metoder för att följa … Fortsättning

Kompis Assistans – Epilepsi och MS

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Kompis Assistans att genomföra utbildningen Epilepsi och MS för personal personal som arbetar inom verksamhetsområdet funktionshinder. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner. Under den här utbildningen får deltagarna aktuell kunskap om … Fortsättning

Kooperativet Olja – Taktil stimulering – introduktion

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Kooperativet Olja att genomföra utbildningen Taktil stimulering – introduktion för personliga assistenter. Utbildningen omfattar en halvdag och innehåller teori blandat med praktiska övningar och exempel. Under utbildningen får deltagarna kunskap om hjärnans svar på beröring och beröringens … Fortsättning

Järfälla kommun – Värdegrundsutbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Järfälla kommun att genomföra utbildningen Värdegrund samt medverkande i en Nätverksträff för värdegrundsledare. Utbildningen riktar sig till omsorgspersonal inom särskilt boende och hemtjänst. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller teori, varvat med dialog, gruppsamtal och praktiska övningar. … Fortsättning

Stiftelsen Linden – Värdegrundsprocessen

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Stiftelsen Linden att genomföra utbildningen Värdegrundsprocessen för ledning och styrelse i företaget. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller teori, varvat med dialog, gruppsamtal och praktiska övningar.  Allt kopplat till den konkreta vardagen med de äldres välbefinnande i … Fortsättning

Tjörns kommun – Att möta människor med psykisk funktionsvariation

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Tjörns kommun att genomföra utbildningen Att möta människor med psykisk funktionsvariation för personal inom vård & omsorg som i sitt arbete möter personer med psykisk störning. Utbildningen omfattar två heldagar och innehåller teori som blandas med autentiska … Fortsättning

Stockholms stad- Storföreläsning gällande den sociala dokumentationen

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Stockholms stad att genomföra utbildningen Social dokumentation för personal inom vård och omsorg. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller innehåller teoretiska pass blandat med dialog och reflektioner. Under denna utbildning får deltagarna kunskaper om tillämpning, utformning, professionellt förhållningssätt och … Fortsättning