KUI utställare på ViS Vuxenutbildningskonferens 2017

ViS Vuxenutbildningskonferens 3-4 april 2017 ”Samarbetet sammanfogar” Sverige är ett land där klyftorna ökar. ViS Vuxenutbildningskonferens 2017, ”Samarbetet sammanfogar” kommer att lyfta både utmaningar och goda exempel i arbetet med att sammanfoga Sverige. Du kommer att möta både de som … Fortsättning

KUI sprider kunskap i hela landet

Artikel från AcadeMedia 24 mars 2017 Igår och idag (23-24 mars 2017) arrangerar KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) rikskonferensen Kvalitet i äldreomsorgen. En av talarna var Clara Lindblom, äldre- och personalborgarråd i Stockholms stad. Dessutom var kvaliteten inom den svenska äldrevården ur ett … Fortsättning

KUI utbildar specialistundersköterskor i Linköping

Behovet av specialistundersköterskor inom äldreomsorgen ökar kraftigt. KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) har därför, i nära samverkan med Linköpings kommun, tagit fram en yrkeshögskoleutbildning som ska förse vårdsektorn med rätt kompetens. Namnet på utbildningen är Specialistundersköterska Mest sjuka äldre och palliativ vård. Sofia Ekström … Fortsättning

KUI och Sörmland har tecknat avtal för vuxenutbildning

Vi är väldigt glada över att Sörmland har valt att teckna avtal med KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) gällande att bedriva vuxenutbildning inom Vård och omsorg samt Barn och fritid. Vi kommer att erbjuda både platsförlagd utbildning och distansutbildning. Första utbildningsstart 1 januari 2017 på följande orter … Fortsättning

KUI har tecknat avtal för vuxenutbildning i Håbo kommun

Vi är mycket glada över att vi nu har tecknat avtal med Håbo kommun för gymnasial vuxenutbildning inom Barn och fritid samt Vård och omsorg. Utbildningen erbjuds på distans i vår webbaserade lärplattform eller i klassrum via KUI i Stockholm eller KUI i Västerås. … Fortsättning

Stimulansmedel för baspersonal inom äldre- och funktionshindersomsorgen

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2016 fördela 178 miljoner kronor i stimulansmedel till kommuner för att ge baspersonal inom äldre- och funktionshindersomsorg bättre förutsättningar att öka kunskaperna genom olika kompetensutvecklingsinsatser. Varje kommun rekvirerar medel från Socialstyrelsen senast den 15 mars … Fortsättning