KUI är nu ett auktoriserat utbildningsföretag via Almega Utbildningsföretagen

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) har blivit godkända enligt Almega Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation och det är vi mycket glada för. Det betyder att vi uppfyller de högt ställa krav som Utbildningsföretagen ställer på sina medlemmar för att erhålla kvalitetsauktorisation. Almega Utbildningsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för företag … Fortsättning

Eveo AB – Ergonomi & Förflyttningsteknik

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Eveo AB att genomföra utbildningen Ergonomi och förflyttningsteknik för personal inom vård och omsorg. Utbildningen omfattar en halvdag och innehåller teoretiska pass blandat med dialog och reflektioner. Under denna utbildning går vi igenom grundläggande kring anatomi och ergonomi, deltagarna får … Fortsättning

Strömsunds kommun – Lågaffektivt bemötande

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Strömsunds kommun att genomföra utbildningen Lågaffektivt bemötande för personal som arbetar inom äldreomsorg. Utbildningen omfattar en halvdag och innehåller innehåller teoretiska pass blandat med praktiska övningar baserade på verkliga fall och utrymme att diskutera situationer i den egna verksamheten. … Fortsättning

Stockholms stad – Hedersrelaterat våld

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Stockholms stad att genomföra utbildningen Hedersrelaterat våld för personal som arbetar som LSS-handläggare och specialpedagoger. Utbildningen omfattar en halvdag och innehåller teoretiska pass blandat med dialog och reflektioner. Under utbildningen får deltagarna kunskap om vad hedersrelaterat våld och … Fortsättning

Halstahammars kommun – Social dokumentation Äldreomsorg

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Halstahammars kommun att genomföra utbildningen Social dokumentation inom äldreomsorg för baspersonal inom äldreomsorg och hemtjänst. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller föreläsning blandat med reflektioner, diskussion samt praktiska övningar och exempel. Under denna utbildning får deltagarna kunskaper om tillämpning, utformning, … Fortsättning

Olivia Omsorg AB – Lågaffektivt bemötande

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Olivia Omsorg AB att genomföra utbildningen Lågaffektivt bemötande inklusive undvikande beteende för personal som arbetar med personer med funktionshinder. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller innehåller teoretiska pass blandat med praktiska övningar baserade på verkliga fall och utrymme att … Fortsättning

Köpings kommun – Att möta familjer med psykisk ohälsa

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Köpings kommun att genomföra utbildningen Att möta familjer med psykisk ohälsa för personal som arbetar i förskolan. Utbildningen omfattar en halvdag och innehåller föreläsning och filmvisning blandat med övningar. Under denna utbildning får deltagarna en inblick i de mest förekommande … Fortsättning

Livis Omsorg AB – Att arbeta som boendestödjare

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Livis Omsorg AB att genomföra utbildningen Att arbeta som boendestödjare för personal inom Livis omsorg. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller teori blandat med dialog och diskussioner. Under denna utbildning får deltagarna kunskap och inspiration att utveckla sin arbetsroll som … Fortsättning

Emmaboda kommun – Social dokumentation LSS

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Emmaboda kommun att genomföra utbildningen Social dokumentation LSS för personal med någon typ av ansvar inom socialförvaltningen i Emmaboda Kommun. Utbildningen omfattar en halvdag och består av föreläsning varvat med reflektion och dialog, fallbeskrivningar och gruppövningar. … Fortsättning