Företagsutbildning

 • 2018-06-14

  Kursen Bemötande vid svåra beteenden byter namn

  Kursen Bemötande vid svåra beteenden byter namn till Lågaffektivt bemötande. Vi byter namn för att tydliggöra innehållet, fokus är på lågaffektivt bemötande. Innehåll – Lågaffektivt bemötande Lågaffektivt bemötande …

  Läs mer
 • utbildning-organisation-verksamhet-grupp-kui
  2018-06-12

  Stockholms Stad – Gruppledarutbildning

  KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Stockholms stad att genomföra utbildningen Gruppledare för personer med någon form av ledaransvar inom Sol, LSS samt socialpsykiatri. Utbildningen omfattar två heldagar och innehåller …

  Läs mer
 • 2018-06-11

  Lindalens Hemtjänst & städ AB – Att arbeta so ...

  KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Lindalens Hemtjänst & städ AB att genomföra utbildningen Att arbeta som boendestödjare för personal inom vård och omsorg. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller …

  Läs mer
 • 2018-06-11

  Kristianstad kommun – Mål & Uppföljning av bi ...

  KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Kristianstad kommun att genomföra utbildningen Mål och uppföljning av biståndsbeslut för biståndshandläggare som hanterar ärenden enligt SoL. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller teori som …

  Läs mer
 • 2018-06-11

  Iftin Assistans och omsorg AB – Att arbeta som boe ...

  KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Iftin Assistans och omsorg AB att genomföra utbildningen Att arbeta som boendestödjare för personal inom vård och omsorg. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller …

  Läs mer
 • 2018-06-08

  Sollentuna kommun – Anknytning inom förskolan

  KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Sollentuna kommun att genomföra utbildningen Anknytning inom förskolan för personal inom förskola. Utbildningen omfattar en halvdag  och innehåller en teoretiska pass blandat med dialog …

  Läs mer
 • 2018-05-28

  Arvidsjaurs kommun – Psykisk ohälsa hos äldre

  KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Arvidsjaurs kommun att genomföra utbildningen Psykisk ohälsa hos äldre för personal inom äldreomsorgen i Arvidsjaurs kommun. Utbildningen omfattar en halvdag och innehåller en teoretiska …

  Läs mer
 • 2018-05-23

  Botkyrka kommun – Social dokumentation för LSS ver ...

  KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Botkyrka kommun att genomföra utbildningen Social dokumentation för LSS verksamhet  för personal som arbetar inom en autismenhet. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller en …

  Läs mer
 • 2018-05-22

  Västerviks kommun – Att arbeta behovsstyrt som kon ...

  KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Västerviks kommun  att genomföra utbildningen Att arbeta behovsstyrt som kontaktman enligt IBIC för omvårdnadspersonalen inom SoL - äldreomsorgen. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller teoretiska pass …

  Läs mer
 • foretagsutbildning-chefer-till-ledare
  2018-05-21

  Ovanåkers kommun – Social dokumentation enligt ICF ...

  KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Ovanåkers kommun  att genomföra utbildningen  Social dokumentation enligt ICF för enhetschefer. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller föreläsning blandat med reflektioner, diskussion …

  Läs mer