Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Företagsutbildning

 • 2018-02-28

  Utbildning för biståndshandläggare – Stockholm stad

  KompetensUtvecklingsInstitutet har av Spånga stadsdelsförvaltning i Stockholm stad, fått i uppdrag att genomföra utbildning för biståndshandläggare inom vård- och omsorg samt äldreomsorg. Respektive utbildning omfattar 1 …

  Läs mer
 • sjukskoterska-utbildning-foretag
  2018-02-22

  Danvikshem – Undersköterskans kliniska bedömning

  KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Danvikshem att genomföra utbildningen Undersköterskans kliniska bedömning för undersköterskor som jobbar inom stiftelsen Danviks hospital. Utbildningen omfattar en heldags utbildning, genomförs …

  Läs mer
 • 2018-02-21

  Ergonomi och förflyttningsteknik – Stockholm stad

  KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Stockholm stad att genomföra utbildningen Ergonomi och förflyttningsteknik för personal inom daglig verksamhet inom LSS med högt omvårdnadsbehov.  Utbildningen omfattar en eftermiddag utbildning och genomförs i …

  Läs mer
 • 2018-02-20

  Västerviks kommun – Salutogent värdegrundat förhål ...

  KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Västeviks kommun att genomföra utbildningen Salutogent värdegrundat förhållningssätt för personal inom äldreomsorgen i kommunen. Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och …

  Läs mer
 • sjukskoterska-utbildning-foretag
  2018-02-19

  Ödeshögs kommun – Undersköterskans kliniska bedömning

  KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Ödeshögs kommun att genomföra utbildningen Undersköterskans kliniska bedömning för undersköterskor inom vård- och omsorg/hemtjänst. Utbildningen omfattar en heldags utbildning, genomförs i lokaler som …

  Läs mer
 • 2018-02-14

  Sydnärkes utbildningsförbund – Epilepsi

  KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Sydnärkes utbildningsförbund i Stockholms stad att genomföra utbildning i Epilepsi för alla yrkesområden, chefer och medarbetare. Utbildning i Epilepsi omfattar 3 timmars utbildning och …

  Läs mer
 • 2018-02-13

  Danvikshem – Kontaktmannaskap

  KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Danvikshem i Nacka att genomföra utbildning i kontakmannaskap, målgruppen för utbildningen är vård- och omsorgspersonal som arbetar på Danvikshem. Utbildningen omfattar en …

  Läs mer
 • 2018-02-12

  Stiftelsen Inuti – Avvikelser

  KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Stiftelsen Inuti att genomföra en föreläsning om avvikelser.  Utbildningen omfattar en heldags utbildning, genomförs i lokaler som KUI tillhandahåller och vänder sig till baspersonal …

  Läs mer
 • 2018-02-12

  Ljusdals kommun – Psykisk ohälsa hos äldre

  KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Ljusdals kommun att genomföra utbildningen Psykisk ohälsa hos äldre, för personal som arbetar inom äldreomsorg, hemtjänst och funktionshinderområdet. Utbildningen omfattar en heldags utbildning …

  Läs mer
 • 2018-02-05

  Jokkmokks kommun – Yrkessvenska webbutbildning

  KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Jokkmokks kommun att tillhandahålla webbutbildning i yrkessvenska för vård- och omsorgspersonal. Utbildningen riktar sig främst till personal som inte har svenska …

  Läs mer