Omsorgsgruppen IN AB – Hjälpmedel till människor med kognitiv funktionsnedsättning

personlighetsstorning-foretagsutbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Omsorgsgruppen IN AB att genomföra utbildningen Hjälpmedel till människor med kognitiv funktionsnedsättning för personal som arbetar inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning.

Utbildning omfattar en heldag och innehåller teoretiska pass blandat med praktiska övningar baserade på verkliga fall och utrymme att diskutera situationer i egna verksamheter. Den här utbildningen ger ökad kunskap om olika kognitiva hjälpmedel och dess användningsområde. Hjälpmedel till människor med kognitiv funktionsnedsättning ökar möjligheten att bli mer delaktiga i samhället.

Läs mer om vårt grundkoncept

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››