Öppet för sen ansökan till Yh-utbildningen Specialistundersköterska Multisjuka äldre

Vi har öppnat för sen ansökan för yh-utbildning Specialistundersköterska Multisjuka äldre fram till den 2 augusti 2020.

Specialistundersköterska Multisjuka äldre

Omfattning: 200 yh-poäng, 80 veckor, 2 år
Studietakt: Halvfart
Studieform: Distans med fysiska träffar
Studieorter: Stockholm, Eskilstuna med satellitort Visby, Uppsala med satellitort Umeå
Studiestart: 17 augusti 2020

Satellitort innebär att du läser utbildningen på distans som på övriga orter men de fysiska närträffarna genomförs via videolänk på plats på satellitorten.

Läs mer om utbildningen ››

Ansökan

Ansökan Specialistundersköterska Stockholm ›› Ansökan Specialistundersköterska Uppsala/Umeå ›› Ansökan Specialistundersköterska Eskilstuna/Gotland››

Kontakta KUI Yrkeshögskola

08-522 506 80
yrkeshogskola@kui.se