Osby kommun – Webbutbildning LSS

Osby kommun har beställt Webbaserad introduktionsutbildning LSS av Kompetensutvecklingsinstitutet. Utbildningen vänder sig till personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning.

Utbildningen Omfattar totalt 7 moduler och gås igenom självständigt av deltagaren och innehåller självrättande test samt ett slutprov. Beräknad tid för genomförande är 6-8 timmar beroende på förkunskaper.

Exempel på innehåll i utbildningen:
• FN-konvention personer med funktionsnedsättning
• Salutogent förhållningssätt
• WHO:s klassifikation ICF
• När ska man dokumentera
• Hur ska man dokumentera
• Genomförandeplan

Läs mer om grundkonceptet

Är du intresserad av denna utbildning?

Kontakta oss för mer information och offert
Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››