Palliativ vård – Eskilstuna kommun

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Eskilstuna kommun att genomföra utbildningen Palliativ vård, för sjuksköterskor inom som arbetar inom hälso- och sjukvård.

Utbildningen omfattar en heldags utbildning och genomförs digitalt via MS Teams. Utbildningen fokuserar bland annat på:

 • Palliativ vårdfilosofi
 • Definition palliativ vård enligt WHO-vad är det och vad är det inte
 • Nya nationella målnivåer
 • Döendefasen-tecken på att en person är döende
 • Symtomkontroll
 • Smärtlindring – läkemedel
 • Omvårdnad i livets slutskede
 • Specifika behov vid Covid 19
 • Teamarbete
 • Kris och sorg
 • Närstående vid Covid -19
 • Kommunikation
 • Efterlevandesamtal
 • Svåra samtal

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal, övningar och reflektioner.

 

Läs mer om liknande koncept