Pedagogiska arbetsmetoder vid psykisk funktionsnedsättning – Stockholm stad

Enskede/Årsta/Vantör stadsdelsförvaltning inom Stockholm stad, har gett Kompetensutvecklingsinstitutet uppdraget att genomföra utbildningen Pedagogiska arbetsmetoder vid psykisk funktionsnedsättning. Utbildningen genomförs i lokaler som KUI tillhandahåller.

Utbildningen vänder sig till personal inom äldreomsorg som arbetar på ett profilboende med inriktning psykiatri alt personal inom socialpsykiatri, – mentalskötare och socionomer med likvärdig bakgrund och kunskap.

Utbildningen omfattar 1 heldags utbildning med efterföljande 3 halvdagars uppföljning/handledning och genomförs som en föreläsning blandat med samtal och reflektioner samt praktiska övningar och exempel.

Exempel på innehåll steg 1:

 • Vad innebär ett salutogent perspektiv i mötet med våra brukare/kunder?
 • Att stärka och utveckla det som fungerar och bidrar till en känsla och upplevelse
 • Hur kan Antonovsky´s teori och begrepp ”Känsla av sammanhang” stödja individens
  förutsättningar?

Exempel på innehåll steg 2:

 • ART – aggression replacement training
 • Att samtala och arbeta i grupp för vägledning, stöd och självhjälp
 • Psykopedagogiska metoder som konkreta verktyg

Exempel på innehåll steg 2:

 • Fördjupning och vidareutveckling av pedagogiska arbetsmetoder vid psykiska funktionshinder
 • Rollen som inspiratör och bärare av spetskompetens
 • Metoder och modeller för pedagogiska, lärande samtal i arbetsgrupper

Är du intresserad av denna utbildning?

Kontakta oss för mer information och offert
Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››