Personcentrerad omvårdnad enligt Naomi Feils – Stockholms stad

personcentrerad-omsorg-foretagsutbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet har av Stochkholms stad fått i uppdrag att genomföra utbildningen Personcentrerad omsorg enligt Naomi Feils, för Undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorg som möter personer med demenssjukdom och kognitiv svikt.

Utbildningen omfattar en heldags utbildning, genomförs i lokaler som KUI tillhandahåller och fokuserar bland annat på:

• Bakgrund – vad är Validation?
• Vem mår bäst av Validation
• Teoretiska utgångspunkter
• Humanistisk psykologi

Arbetsformen för denna utbildning är teori blandat med samtal och reflekterande moment.

Läs om liknande koncept ››

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››