Prima assistans – Webbutbilding Lex Sarah

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Prima assistans AB att genomföra webbutbildningen Lex Sarah för sin personal.

Utbildningen är webbaserad och genomförs via lärarplattformen Omnius

Under denna utbildning går vi igenom hur den nya utformningen från 2011 i Lex Sarah ser ut. Deltagarna får en tydlig bild av hur bestämmelserna ska tillämpas i olika verksamheter. Vi går igenom vad de anställda har för skyldigheter och hur rapportering ska gå till om missförhållanden och risker upptäcks. Vi går även igenom fallbeskrivning som leder till en anmälan och hur dessa ärenden handläggs

Läs om liknande koncept ››

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››