Programmet är klart för Rikskonferens Kvalitet i LSS-verksamhet 9 november 2017

rikskonferens kvalitet i LSS-verksamhet

Rikskonferens Kvalitet i LSS-verksamhet 9 november 2017

Välkommen till årets Rikskonferens Kvalitet i LSS-verksamhet fylld av inspiration och aktuella ämnen för dig som arbetar inom LSS-verksamhet.

I år fokuserar vi på självständighet utifrån ett individcentrerat sätt. Rätten att vara delaktig och få leva sitt eget liv är centralt i alla LSS-verksamheter, stämmer bilderna vi har med bilderna som finns hos våra brukare? SIS standardiseringar kan hjälpa till att säkra kvaliteten och bidra till likvärdiga förutsättningar för individen. Ta del av goda exempel kring nöjda brukare och medarbetare, via vinnarna av stockholmsstads kvalitetsutmärkelse.

Till programmet ››