Psykisk ohälsa inom LSS-verksamhet – Daglig Verksamhet

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningen inom Daglig Verksamhet att genomföra utbildningen Psykisk ohälsa inom LSS-verksamhet, för personal inom daglig verksamhet.

Utbildningen omfattar en heldags utbildning, genomförs digitalt via teams. Utbildningen fokuserar bland annat på:

  • Grundläggande kunskaper om psykisk ohälsa inom LSS-verksamhet
  • Diagnoser och symtom
  • Psykisk ohälsa eller intellektuell funktionsnedsättning?
  • Beteendeproblematik
  • Förebyggande insatser
  • Om konflikter uppstår, hur skall de bemötas?
  • Vikten av ett gott bemötande
  • Olika behandlingsinsatser

Utbildningen innehåller ett teoretiskt avsnitt, praktiska övningar, diskussioner och autentiska fallbeskrivningar.

 

Läs mer om liknande koncept