Rågsveds servicehus/Enskedes nya – Grupphandledarutbildning i demens

demens-handledarutbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Rågsveds servicehus/Enskedes nya att genomföra Grupphandledarutbildning i demens för undersköterskor med erfarenhet från omvårdnadsarbetet och demensvård.

Utbildningen genomförs under 1 heldag samt 4 halvdagstillfällen i arbetsformerna föreläsningar, handledning av egen grupp och uppgifter som redovisas muntligt och skriftligt.

Exempel på innehåll i utbildningen är bland annat demensteamets gemensamma styrkor, kunskaper och erfarenheter redan idag samt att leda reflekterande samtal.

Läs mer om utbildningens grundkoncept

Är du intresserad av denna utbildning?

Kontakta oss för mer information och offert
Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Skicka förfrågan via webbformulär ››