Rikskonferens Kvalitet i förskolan nu fullbokad

KompetensUtvecklingsInstitutets konferenser blir alltmer populära. Till Rikskonferensen Kvalitet i förskolan 2018 har så många anmält sig att den nu är fullbokad. Vi är oerhört glada för det stora intresset.

Årets konferens lyfter bland annat den nya reviderade läroplanen, digitalisering i förskolan och hur vi pratar med barn om kroppen och gränser.

KompetensUtvecklingsInstitutet anordnar årligen en konferens för förskolan med fortbildning, inspiration och goda exempel inom de mest aktuella frågorna just nu.