Salems kommun – Professionellt bemötande och professionella samtal

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Salems kommun att genomföra utbildningen Professionellt bemötande och professionella samtal för personal inom förskola och skola.

Utbildningen omfattar en halvdag och innehåller en föreläsning.

Utbildningen syftar till att underlätta deltagarnas samarbete med föräldrar och bidrar med konkreta redskap för samtal och bemötande.

Läs om liknande koncept ››

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››