Sigtuna kommun – Autism och ICF

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Sigtuna kommun att genomföra utbildningen Autism och ICF för Förskolepersonal samt skolpersonal på en särskola/träningsskola.

Utbildningen omfattar en halvdag och innehåller teori varvat med autentiska exempel och fallbeskrivningar.

Under utbildningen får deltagarna kunskaper och kompetens för att på allra bästa sätt bemöta de svårigheter som funktionshindret kan medföra. De får en fördjupad kunskap och förståelse om autism och autismliknande tillstånd – orsaker, symtom, diagnos och bedömning. Vi tittar närmare på den viktiga kommunikationen och samspelet, det pedagogiska förhållningssättet samt metoder för att stimulera och belöna.

Läs om liknande koncept ››

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››