Sista ansökan 19 januari till yh-kursen Etik och professionellt förhållningssätt 10 yh-poäng

Etik och professionellt förhållningssätt 10 yh-poäng

Studieperiod: 10 februari – 6 mars 2020
Omfattning: 
10 yh-poäng, 4 veckor, halvfart
Studieform: Distans med fysiska träffar
Studieorter: Linköping
Ansökan: Ansökan öppen till och med 19 januari 2020

Målet med kursen är att ge den studerande kunskap om, färdighet och kompetens att identifiera, reflektera och analysera över etiska dilemman som kan uppstå utifrån perspektiven makt, beroende och självbestämmande i yrkesrollen. Kursen ger den studerande färdighet och kompetens att hantera och planera bemötande av brukaren och anhöriga i problemområden där brukarens rätt till självbestämmande begränsas på ett lösningsfokuserat sätt.

Läs mer om kursen ›› Gör en intresseanmälan ››