Sista ansökan 5 maj till våra yrkeshögskoleutbildningar som startar i augusti

Nu är det hög tid att ansöka till våra yrkeshögskoleutbildningar som startar 17 augusti 2020. Du läser  på distans och halvfart så att du kan kombinera arbete med studier. Våra utbildningar ger dig specialistkompetens som verkligen efterfrågas i dagens och morgondagens verksamheter inom Vård & omsorg samt Barn & fritid.

Specialistundersköterska Multisjuka äldre

En yrkesroll som innefattar kvalificerat arbete och teamarbete inom geriatrik. Utbildningen vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet av att arbeta som undersköterska inom äldrevården. Utbildningen vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet av att arbeta som undersköterska inom äldrevården. Du får fördjupade kunskaper om åldrandet och åldrandets livsvillkor, palliativ vård, geriatrisk omvårdnad, klinisk bedömning, IT & välfärdsteknologi samt rollen som handledare. Läs mer om utbildningen här. 

Specialistbarnskötare Funktionsvariation/Språkutveckling

En ny kvalificerad yrkesroll som fyller kompetensgapet mellan barnskötaren och förskolläraren. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar eller har arbetat som barnskötare. Du får specialiserade kunskaper om digitala hjälpmedel, metoder och verktyg inom förskolan. Du får även kunskaper om olika funktionsvariationer, språkinlärning/språkutveckling, interkulturellt arbetssätt, läroplanen, lärmiljöer, lekteorier och olika verktyg för undervisande förhållningssätt. En annan viktig del är dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. Läs mer om utbildningen här.

Stödpedagog

En kvalificerad yrkesroll som innebär ett ökat ansvar för kvalitet och helhetssyn samt ansvar för brukarfokus, utveckling och samordning i verksamheten. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar eller har arbetat som skötare eller stödassistent inom LSS-verksamhet. Du får fördjupade kunskaper om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen, kommunikationsmetoder, pedagogik och individanpassat stöd, etik och professionellt förhållningssätt, hälsans betydelse, social dokumentation och praktisk juridik. Läs mer om utbildningen här.

Ansökningslänkar

Specialistbarnskötare Funktionsvariationer/Språkutveckling, Stockholm hösten 2020 ›› Specialistundersköterska Multisjuka äldre, Stockholm hösten 2020 ›› Specialistundersköterska Multisjuka Äldre, Uppsala/Umeå hösten 2020 ›› Specialistundersköterska Multisjuka Äldre, Eskilstuna/Gotland hösten 2020 ›› Stödpedagog - Växjö/Varberg hösten 2020 ›› Stödpedagog, Linköping hösten 2020 ›› Stödpedagog, Västerås/Luleå hösten 2020››

Kontakta KUI Yrkeshögskola

08-522 506 80
yrkeshogskola@kui.se