Sista ansökan 9 feb till yh-kursen Lagstiftning, organisation och dokumentation 20 yh-poäng

Lagstiftning, organisation och dokumentation 20 yh-poäng

Studieperiod: 9 mars – 1 maj 2020
Omfattning: 
20 yh-poäng, 8 veckor, halvfart
Studieform: Distans med fysiska träffar
Studieort: Linköping
Ansökan: Ansökan öppen till och med 9 februari 2020

Målet med kursen är att den studerande ska få kunskap om hur samhället valt att organisera området ”funktionsnedsättningar”, om dokumentation och samt vilka lagar man har att förhålla sig till i yrkesrollen. Kursen ger också en historisk tillbakablick för att skapa förståelse för hur verksamhetsfältet har utvecklats både vad det gäller samhälleliga normer och förhållningssätt. Den studerande får också en orientering om FN konventionen, om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och barnkonventionen. Kursen ger specialiserade kunskaper om mänskliga rättigheter med koppling till diskrimineringsgrunder samt kunskaper kring arbetsmiljö och den anställdes ansvar.

Läs mer om kursen ›› Gör en intresseanmälan ››