Skellefteå kommun – Mål och uppföljning av biståndsbeslut

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Skellefteå kommun att genomföra utbildningen Mål och uppföljning av biståndsbeslut för biståndshandläggare som utreder och fattar beslut om insatser enligt socialtjänstlagen för äldre.

Utbildningen omfattar en heldag och innehåller teori varvat med dialog, erfarenhetsutbyte och praktiska övningar

Under denna utbildning får deltagarna utforska olika typer av mål, olika synsätt på mål och hur individuella mål kan formuleras. Vi tar upp målens betydelse för uppföljning och utvärdering av verkställda beslut.

Läs om liknande koncept ››

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››