Socialförvaltningen Stockholm stad – Assistentutbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Socialförvaltningen i Stockholm stad att genomföra assistentutbildningen för personal inom socialförvaltningen. 

Utbildningen omfattar 1 utbildningsdag mellan klockan 09.00-16.00.

Innehåll i urval

  • Funktionshinderpolitikens mål att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet bland annat genom stöd i form av personlig assistans.
  • Vikten av samverkan med för personen viktiga samhällsaktörer och närstående.
  • Att genom exempel på centrala artiklar och intentioner i konvention och lag (teori) förstå hur man kan ställa frågor om sin egen praktik och hur den främjar delaktighet, självbestämmande mm. eller om den inte gör det?
  • Professionella relationer och förhållningssätt
  • Utmaningar kring självbestämmanderätt, förstå relationen i form av makt, etik och bemötande
  • Mål att deltagare ska fördjupa sin förståelse kring komplexiteten och behovet av professionell reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt.
Läs om liknande koncept ››

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››