Socialförvaltningen Stockholm stad – Social dokumentation

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Socialförvaltningen i Stockholm stad att genomföra utbildningen i Social dokumentation för personal inom socialförvaltningen. 

Utbildningen omfattar 2 dagar per grupp, max 40 personer.

Innehåll i urval

Dag 1

  • Lagar som styr sociala omsorgens arbete
  • Social dokumentation, varför?
  • Rättsäkerhet

Dag 2

  • Tillbaka blick och repetition av genomförandeplan
  • Genomgång av hemmauppgift
  • Journalföring, förvaring
Läs om liknande koncept ››

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››