Socialförvaltningen Stockholm stad – Utbildning Epilepsi

epilepsi-foretagsutbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Socialförvaltningen i Stockholm stad att genomföra utbildning kring Epilepsi för chefer och medarbetare inom socialförvaltningen. 

Utbildningen omfattar en halvdag.

Innehåll

 • Vad är epilepsi?
 • Orsak
 • Vad händer i kroppen?
 • Olika former av kramper
 • Anfallsutlösande faktorer, anfallsförebyggande åtgärder
 • Farmakologisk behandling
 • Omhändertagande och omvårdnad av person med epileptiskt anfall
 • Hur är det att leva med denna sjukdom
 • Attityder och fördomar
 • Forskning och utveckling
 • Praktiska tips
Läs om liknande koncept ››

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››