Södertälje kommun – Handledning gällande bemötande av svåra beteenden

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Strömstads kommun att genomföra ”Handledning gällande bemötande av svåra beteenden” för personal inom LSS-verksamhet inom kommunen.

Handledning som omfattar 2 tillfällen under 3 timmar vid varje handledningstillfälle mellan klockan 09.00-12.00.

Under utbildningen får man kunskaper om hur en person med demens kan agera aggressivt och hur man kan förebygga hot och våld på sin arbetsplats. Vad gör man om en våldssituation uppstår? Man får även praktiska tips för att förebygga och hantera aggressivt beteende och hur man kan ge hjälp och stöd till anhöriga.

Läs om liknande koncept ››

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››