Sollefteå kommun – Ett salutogent och värdegrundat förhållningssätt

Vård- och omsorgsförvaltningen i Sollefteå kommun har gett oss i uppdrag att genomföra en utbildningen Ett salutogent och värdegrundat förhållningssätt i arbetet för personal inom äldreomsorg, särskilt boende och hemtjänst.

Utbildningen genomförs för 30 personer om 2 grupper och omfattar en heldag. Den består av teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Under utbildningen tar vi bland annat upp den salutogena teorin och idén, socialt innehåll, aktiviteter och meningsfullhet samt betydelsen av kommunikation, samarbete, planering och gemensamt lärande.

 

Läs mer om utbildningens grundkoncept

Är du intresserad av denna utbildning?

Kontakta oss för mer information och offert.
Ann-Christine Raadsen-Brander
Telefon 08-522 506 11
E-post ann-christine.raadsen-brander@kui.se