Sollentuna kommun – Barns inlärning och lärande

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Sollentuna kommun att genomföra utbildningen Barns inlärning och lärande för förskolechefer, förskolelärare och barnskötare inom kommunen.

Utbildningen omfattar 3 timmars föreläsning.

Pedagogisk forskning tittar på vad som händer på utsidan av kroppen. Hjärnforskning tittar på vad som utvecklas inne i kroppen. Om vi kopplar ihop den nya forskningen inom pedagogik- och hjärnforskningen kan vi se vad som är viktigast för barnen under förskoletiden och hur barns lärprocesser ser ut. Forskningen visar också hur viktiga vi pedagoger är. Att vi pedagoger stöttar och hjälper barnet ”på rätt sätt” vid inlärning och lärande. Det handlar om det omsorgsfulla lärandet i vardagen på förskolan.

Läs om liknande koncept ››

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››