Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning – Handledning

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har beställt en utbildning i handledning av Kompetensutvecklingsinstitutet. Utbildningen riktar sig till biståndshandläggare verksamma inom vården. Utbildningen genomförs i lokaler som Uppdragsgivaren tillhandahåller.

Arbetsformen för utbildningen är handledning i mindre grupper som består av korta teoripass som blandas med samtal och dialog.

Exempel på innehåll i utbildningen:
• Kommunikation, bemötande och förhållningssätt
• Gemensamt och likartat arbetssätt
• Verktyg

Är du intresserad av denna utbildning?

Kontakta oss för mer information och offert
Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››