Stimulansmedel för baspersonal inom äldre- och funktionshindersomsorgen

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2016 fördela 178 miljoner kronor i stimulansmedel till kommuner för att ge baspersonal inom äldre- och funktionshindersomsorg bättre förutsättningar att öka kunskaperna genom olika kompetensutvecklingsinsatser. Varje kommun rekvirerar medel från Socialstyrelsen senast den 15 mars 2016.

Vi erbjuder gymnasiekurser och uppdragsutbildning som ryms inom kunskapssatsningen för baspersonal och handläggare inom äldre- och funktionshindersomsorgen. Kontakta oss så ger vi förslag på hur stimulansmedel bäst kan organiseras för er.

Läs mer om vårt erbjudande ››

Ladda ned vår broschyr (pdf) ››