Stockholms stad – Uppföljning personcentrerad omvårdnad 2019

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Stockholms stad att genomföra utbildningen Uppföljning personcentrerad omvårdnad 2019 för undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorg som möter personer med demenssjukdom och kognitiv svikt.

Utbildningen omfattar en halvdag och innehåller teori, filmvisning, dialog varvat med reflektion, gestaltande övningar, fallbeskrivningar och gruppdiskussioner.

Under denna utbildning får deltagarna lära sig om validation, även kallad Feilmetoden. Förhållningssättet och metoden används i mötet med gamla personer som har en demenssjukdom och kognitiv svikt.

Läs om liknande koncept ››

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››