Stort tack till årets deltagare på Rikskonferensen Kvalitet i äldreomsorgen 2017

Ett stort tack till alla fantastiska deltagare, föreläsare och utställare som hjälpte till att göra årets upplaga av Rikskonferensen Kvalitet i äldreomsorgen till mycket intressanta och lyckade dagar.

Konferensen genomfördes för elfte året i rad och vi hade runt 70 chefer inom äldreomsorg och hemtjänst, från hela landet, som arbetar med världens viktigaste jobb – äldreomsorg!

Vi hoppas att få se er alla på nästa års konferens 2018!

Moderator Kristina Iritz Hedberg som skickligt guidade oss igenom dagarnas intressanta föreläsningar.

Clara Lindblom, äldre- och personalborgarråd i Stockholms stad, pratade om att det är viktigt att stärka undersköterskornas kompetens. Bland annat presenterade hon oroväckande siffror som visade att hälften av alla undersköterskor idag överväger att byta yrke.

Jessica Holmgren, leg sjuksköterska och högskolelektor vid Röda Korsets högskola, pratade om anhörigas delaktighet vid äldreboenden – ett möjligheternas projekt? Kan anhöriga vara en resurs i ett omvårdnadsmässigt, professionellt och pedagogiskt förhållningssätt?

Helena Henningson, handläggare för vård- och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting, föreläste om hur vi kan utveckla äldreomsorgen med nyckeltal. Vilken information ska man tro på och hur kan man använda statistiken för att utveckla den egna verksamheten?

 

Lena Thorselius, utbildad fysioterapeut, berättade om hur fysisk aktivitet för äldre kan främja välmående, koordination, balans och rörlighet så att risken för fallolyckor och frakturer minskar.

Anita Edvinsson, författare, föreläste kring patientsäkerhet i praktiken utifrån sin bok ”Processorienterat ledningssystem för patientsäker vård”. Hon menar att förbättrade rutiner och strategier stärker säkerheten och gör att skador kan undvikas.

Katarina Lindblad, musikterapeut, fil mag, berättar om hur vårdpersonal kan använda musik på ett medvetet sätt i sitt dagliga arbete med personer med demenssjukdom.

Kristin Frölich, specialist i psykiatri, överläkare vid VE Minnessjukdomar, Skånska Universitetssjukhuset och Rozita Torkpoor, vårdutvecklare, leg sjuksköterska, konstaterade att den svenska demensvården inte är så jämlik. Bland annat saknas anpassade sjukdomsutredningar för äldre personer som är födda utomlands, och har ett annat modersmål än svenska, samt ibland en mycket kort skolgång jämfört med de som är födda i Sverige.

Mingelbilder