Stort tack till årets deltagare på Rikskonferensen Kvalitet i äldreomsorgen 2018

Ett stort tack till alla fantastiska deltagare, föreläsare och utställare som hjälpte till att göra årets upplaga av Rikskonferensen Kvalitet i äldreomsorgen till mycket intressanta och lyckade dagar.

Konferensen genomfördes för tolfte året i rad och vi hade runt 70 chefer inom äldreomsorg och hemtjänst, från hela landet, som arbetar med världens viktigaste jobb – äldreomsorg!

Vi hoppas att få se er alla på nästa års konferens 2019!

Susanna Winzenburg, strateg och verksamhetsutvecklare pratade om hur man tar sig an en digital transformationsprocess.

Martin Brinnen, fristående juridisk rådgivare pratade om GDPR- EU:s nya dataskyddsregler och vad det innebär för alla som handskas med personuppgifter.

Dan Lindqvist, konsult inom verksamhet, ekonomi och struktur, pratade bland annat om nyckelfaktorer för att bedriva en kvalitativ vård- och omsorg.

Stina Nyman, utvecklingsledare på Eskilstuna kommun pratade bland annat om fjärrtillsyn samt om mobilt arbetssätt i hemtjänsten.