Strömstads kommun – Våld vid demenssjukdom

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Strömstads kommun att genomföra utbildningen Våld vid demenssjukdom för personal inom vård och omsorg, äldrevård. inom kommunen.

Utbildningen omfattar en heldagsutbildning för ca 80-90 personer fördelat på 2 tillfällen.

Under utbildningen får man kunskaper om hur en person med demens kan agera aggressivt och hur man kan förebygga hot och våld på sin arbetsplats. Vad gör man om en våldssituation uppstår? Man får även praktiska tips för att förebygga och hantera aggressivt beteende och hur man kan ge hjälp och stöd till anhöriga.

Läs om liknande koncept ››

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››