Strömsunds kommun – Våld vid demenssjukdom

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Vård- och omsorgsförvaltningen i Strömsunds kommun att genomföra utbildningen Våld vid demenssjukdom för ca 40 personer som arbetar inom vård och omsorg, äldrevård.

Utbildningen omfattar 1 heldag och består av teoretisk genomgång med många praktiska tips. Utbildningen ger kunskaper om hur en person med demens kan agera aggressivt och hur man kan förebygga hot och våld på sin arbetsplats. Man får praktiska tips för att förebygga och hantera aggressivt beteende och hur man kan ge hjälp och stöd till anhöriga.

Läs mer om utbildningens grundkoncept

Är du intresserad av denna utbildning?

Kontakta oss för mer information och offert
Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››