Sundbybergs stad – Lågaffektivt bemötande

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Sundbybergs stad att genomföra utbildningen Lågaffektivt bemötande för personal inom SoL och LSS, boendestödjare, personliga assistenter, stödassistenter.

Utbildningen omfattar en heldag och består av teoretiska pass blandat med praktiska övningar baserade på verkliga fall och utrymme att diskutera situationer i egna verksamheter.

Den lågaffektiva pedagogiken handlar om att skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar i syfte att minska stress och problemskapande beteende.

Denna utbildning tar upp modeller för att arbeta med ett lågaffektivt bemötande. Genom att förmedla trygghet och skapa en lugn miljö med positiva förväntningar kan ni dämpa starka känslouttryck och minska antalet konfliktskapande situationer.

Läs om liknande koncept

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››