Sverker Lindeberg berättar om hur validering hjälpte honom till en tillsvidareanställning

Jag heter Sverker Lindeberg och jag har läst in Barn- och fritidsprogrammet på gymnasienivå genom validering på KompetensUtvecklingsInstitutet/KUI.

Hur har upplägget kring din utbildning sett ut?

Då jag redan hade dokumenterad yrkeserfarenhet av arbete med barn och ungdomar så hamnade jag i en valideringsgrupp på omkring 8-10 andra personer med liknande bakgrund som min egen. Validering i det här fallet betyder i praktiken att man tar till vara på den yrkeserfarenhet och kompetens som den sökande redan har. För mig som studerande på KUI betyder det därför att jag fick en kortare, mer kompakt och skräddarsydd utbildning, specifik efter mina syften och mål med studierna. Gemensamt för oss i valideringsgruppen var att alla behövde få sin yrkeserfarenhet dokumenterad.

Genom ett antal muntliga valideringsträffar på KUI på Fridhemsplan så validerade vi oss igenom delkurs efter delkurs tills alla delkurserna var klara. När man har validerat in motsvarande 1000 gymnasiepoäng så kallas det att man har gått klart Nivå 2. Då är man klar och har sin gymnasieexamen i Barn och Fritid. Jag gick även det som kallas Nivå 3, ett valbart kurspaket som består av ytterligare 500 gymnasiepoäng relevanta pedagogiska kurser, alltså totalt 1500 gymnasiepoäng om man läser in båda. Jag gjorde även de skriftliga inlämningsuppgifterna till varje delkurs.

Vad har varit särskilt bra med utbildningen?

Att valideringen och studierna skräddarsys just efter den sökandes specifika behov! För min egen del så behövde jag gymnasieexamen inom Barn och Fritid för att få tillsvidareanställning på förskolan där jag idag jobbar. Det var min stora drivkraft genom utbildningen och mitt övergripande mål, det som gjorde att jag ansträngde mig på valideringsträffarna. Valideringsträffarna i sig var dessutom superbra. Jag hamnade i en mycket trevlig valideringsgrupp där den samlade kompetensen var mycket hög, då mina medstudernade kom från olika bakgrunder och bidrog med specialkompetenser inom olika områden.

Jag tror även att validering i grupp är ett väldigt bra sätt för många människor att studera på. Många jag genom valideringen fick tillfälle att prata med uttryckte hur skönt det var att upplägget huvudsakligen var just i form av muntliga samtal och diskussioner. Till skillnad från ”prov” som en del människor kan stressa upp sig över. Att just denna utbildning genomfördes i valideringsform istället för med prov betyder INTE att man inte behöver anstränga sig; det betyder helt enkelt att validering är en annan form av examination. Det handlar om en annan syn på lärande och kunskap. Ett alternativt sätt att belysa verklig erfarenhet. En arbetssätt som ser mer till en helhet, än vad den traditionella, låt oss kalla den ”skolbänksversionen”, i brist på bättre ord, ofta ger utrymme till. Validering för mig var en ny erfarenhet, ett nytt sätt att ta tillvara på lärande, kunskap och genomföra utbildning. Validering känns fräsch, modernt och helt rätt i tiden!

I min valideringsgrupp var vi i stort sätt samma deltagare hela tiden. Detta gav inte bara en känsla av kontinuitet utan även en fin känsla av gemenskap och trygghet. Jag upplevde att det med tiden växte fram en stor öppenhet och tillit inom gruppen, vilket gjorde att folk kände sig bekväma och tyckte att det var riktigt roligt att vara där. Alla deltagare validerade ju av i stort sätt samma personliga själ och anledningar – nämligen att få ett jobb eller skapa sig en säkrare plats på arbetsmarknaden. Jag upplevde att det var ett fint arbetsklimat att studera på det sättet och en godhjärtad, öppen stämning. Vi deltagare bjöd på och delade med oss av våra egna pedagogiska erfarenheter. Både bra och mindre bra exempel lyftes fram.

Det fanns en stor ärlighet och lyhördhet i gruppen. Jag tycker jag lärde mig jättemycket bra saker bara av att lyssna på mina medstuderande och att aktivt delta i diskussionerna. Det var aldrig tal om att ”sitta av tiden”! Istället såg jag mycket fram emot dessa valideringsträffar. För mig var de oftast schemalagda till fredagförmiddagar mellan kl 9-12. Detta tyckte jag var bra, för då kunde jag se till att jobba halvdag just de dagarna. Det var ofta nära till skratt i gruppen dessutom, sånt bidrog än mer till att jag såg fram emot nästa valideringsträff.

Vad har varit mest utmanande med utbildningen?

Att göra de skriftliga uppgifterna bra och korrekt. Att vara så specifik och relevant jag kan inom ramen för skrivuppgifternas exempel och frågeställningar.

Det var även lite av en utmaning att hinna läsa litteraturen när man redan jobbar heltid. Men, för att inte avskräcka någon att validera, det fanns faktiskt rätt mycket ”luft i systemet” för självstudier. Min lärare var superduktig på att väl i förtid skicka ut det material jag behövde inför varje delkurs.

Varför valde du att studera på KompetensUtvecklingsInstitutet?

Jag hade sedan ett par år tillbaka jobbat med barn och ungdomar, främst på förskola men också på skola och inom fritidsverksamhet. Jag hade landat i att det är det som är givande för mig, det som jag vill jobba med. I perioder har jag tidigare arbetat på vikariepool och i perioder har jag haft lite längre visstidsanställningar på förskolor. Oftast genom att jag blivit rekryterad från vikariepoolen jag jobbade för, eller genom kontakter jag själv etablerat under tiden jag varit där. Men det blev aldrig mer än visstidsanställningar. För att få tillsvidareanställning måste man nämligen kunna visa upp att man har just gymnasiekompetensen. Så jag började mer och mer ringa in mina sökvägar på hur jag skulle skaffa mig examensbevis från Barn och Fritidsprogrammet, och det var på den vägen som jag först kom i kontakt med validering som begrepp.

Efter en ganska så omfattande research av olika skolor och utbildningsföretag, för att inte tala om tips från kollegor, så hade jag landat i att jag tycker KompetensUtvecklingsInstitutet verkade absolut mest professionella av de utbildningsföretag som fanns att välja på, och att validering på KUI bäst motsvarade den studieform och den tidsram jag tänkt mig.

Vad tycker du om lärarna på KompetensUtvecklingsInstitutet?

FANTASTISKT BRA! All personal på KUI jag har haft kontakt med har gett mig ett trevligt bemötande och professionellt intryck. Jag hade främst kontakt med Åsa Larsson som var min lärare/valideringsexaminator. Hon är superkompetent, trevlig och väldigt duktig på det hon gör. Hon såg till att alla fick komma till tals lagom mycket, styrde ibland tillbaka diskussionen till vad vi för tillfället validerade om det var så att diskussionen vandrade alltför avsides, vilket den gjorde emellanåt, eftersom vi hade så mycket samlad bra kompetens vid ett och samma bord.

Vad är det bästa med KompetensUtvecklingsInstitutet?

Att ni ser oss deltagare som individer och verkligen ger oss möjlighet att hjälpa oss själva! Ni är Bäst på det ni gör helt enkelt.

Vad tror du om framtiden?

Jag har även, i ett sorts gott pedagogiskt flow efter KUI studierna, gått klart Friluftsfrämjandets ledarutbildning samt grundutbildningen inom I Ur och Skur, sökt Äventyrspedagogik via Luleå Tekniska Universitet och haft förmånen att vinna pris som en av årets Bamse-pedagoger, utsedd av tidningen Bamse, vilket förstås är jätteroligt! Årets Bamsepedagog är ett nyskapat pris till förskolor som målmedvetet arbetar för barns ökade inflytande och delaktighet i verksamheten.

Mer info finns att läsa här 
Akademediaartikeln: www.academedia.se/arets-bamsepedagoger-finns-pa-vittra-sjostaden/

Skulle du rekommendera andra att läsa på KompetensUtvecklingsInstitutet?

ABSOLUT, jag har redan gjort det, flera gånger faktiskt. Minst två kollegor på min arbetsplats validerar för närvarande på KUI som en direkt följd av att jag tipsade dem om hur bra mina egna erfarenheter av KUI och validering har varit.

Vad skulle du säga till någon som funderar på att studera hos KompetensUtvecklingsInstitutet?

SÖK! Om Du, som läser denna text, är i en liknande situation som den jag befann mig i, nämligen att du behöver ha examensbevis från Barn och Fritid att visa upp för din nuvarande eller blivande arbetsgivare, så har du INGENTING ATT FÖRLORA OCH ALLTING ATT VINNA. Valideringen till Barn och Fritid var för mig på hela taget en otroligt positiv erfarenhet som resulterade i att jag idag har den tillsvidareanställning som var mitt huvudmål med studierna. Och genom validering på KUI så tog det mig bara lite mer än ett halvår att läsa in hela gymnasieexamen! Så vad jag skulle säga? I ett ord – SÖK.