Tjörns kommun – Att möta människor med psykisk funktionsvariation

psykisk-funktionsnedsattning-foretagsutbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Tjörns kommun att genomföra utbildningen Att möta människor med psykisk funktionsvariation för personal inom vård & omsorg som i sitt arbete möter personer med psykisk störning.

Utbildningen omfattar två heldagar och innehåller teori som blandas med autentiska fallbeskrivningar och diskussioner.

Under denna utbildning får deltagarna kunskap i vad en psykisk funktionsvariation är och hur man kommunicerar och bemöter dessa människor för att underlätta deras tillvaro.

Läs om liknande koncept ››

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››