Upplands väsby kommun – Genomförandeplan

Upplands väsby kommun har gett Kompetensutvecklingsinstitutet i uppdrag att genomföra utbildningen Genomförandeplan – En del av den sociala dokumentationen. Utbildningen vänder sig till baspersonal inom äldreomsorgen.

Arbetsformen för utbildningen är teori blandat med dialog samtal och reflektioner. Kompetensutvecklingsinstitutet tillhandahåller lokalen där utbildningen äger rum. Utbildningen omfattar en hel dag mellan klockan 9.00-16.00

Exempel på innehåll i utbildningen:
• Genomförandeplan – grunden för social dokumentation
• Vad, hur och varför skriver man en genomförandeplan?
• Lagar, regler och styrdokument
• Kontaktmannaskapets roll

Läs mer om grundkonceptet

Är du intresserad av denna utbildning?

Kontakta oss för mer information och offert
Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››