Utbildning för biståndshandläggare – Stockholm stad

KompetensUtvecklingsInstitutet har av Spånga stadsdelsförvaltning i Stockholm stad, fått i uppdrag att genomföra utbildning för biståndshandläggare inom vård- och omsorg samt äldreomsorg.

Respektive utbildning omfattar 1 utbildningsdag mellan klockan 09.00 – 16.00 och genomförs i lokaler som KUI tillhandahåller.

Innehållet läggs upp i samråd med respektive utbildare med utgångspunkt från punkterna nedan:

  • Kort teoretisk presentation om samhällets syn på åldrandet och de äldres levnadsvillkor ur ett historiskt perspektiv.
  • Kroppens normala åldrande
  • Hur påverkar åldrandet fysiologin i olika organsystem samt i hela kroppen?
  • Vanliga funktionsnedsättningar till följd av åldersförändringar till exempel, minskad muskelstyrka och rörlighet, nedsatt cirkulation och andning, försämrade sinnesfunktioner med mera
  • Teoretisk genomgång av olika teorier om åldrandet ur ett psykologiskt och socialt perspektiv
  • Äldres hälsa och livsstil
  • Förekomst och bakomliggande orsaker till förvirring, ångest och depression hos äldre
  • Bemötande och samtal med personer som lider av ångest, depression eller förvirring

Föreläsning är varvad med reflektioner och samtal, samt praktiska övningar och exempel.

Läs om liknande koncept ››

Läs om liknande koncept ››

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››