Utbildning i Basala hygienrutiner för Äldreförvaltningen i Stockholms stad

KUI har förtroendet att utbilda i basala hygienrutiner för Äldreförvaltningen i Stockholms stad

KUI har tillsammans med Stockholms stad enligt mycket strikta restriktioner kunnat genomföra en praktisk utbildning i detta. Utbildningen vänder sig till all personal inom äldreomsorg, hemtjänst och LSS. Under utbildningen får du kunskaper om hur man kan förhindra smittspridning och infektioner genom att arbeta säkert. Du får kunskaper om nya regler kring hygien som gäller inom hemtjänst och särskilda boenden.

 

Läs mer om utbildningen