Utbildning sjuksköterskor

Utbildning för dig som arbetar som sjuksköterska

Arbetar du som sjuksköterska? Som sjuksköterska har du ett stort ansvar och du måste ha hög kompetens och professionalism. Arbetet kan vara både psykiskt och fysiskt krävande och stundtals kan det vara stressigt.

Känner du att du vill nå längre och lära dig nya saker? För att utvecklas under hela ditt yrkesliv kommer du att behöva vidareutbilda dig. Som sjuksköterska har du ett personligt ansvar att tillsammans med din arbetsgivaren se till att du får den kunskap och utbildning du behöver för det arbete du ska utföra.

Om du är intresserad av att vidareutbildas och utvecklas i rollen som sjuksköterska är ett första steg att ta upp frågan med din chef. KompetensUtvecklingsInstitutet erbjuder flera olika utbildningsformer för att matcha era olika behov.

Vi erbjuder sjuksköterskeutbildning, fortbildning, uppdragsutbildning och konferenser för dig som arbetar som sjuksköterska.


Våra utbildningsformer

Öppen utbildning – fortbildning för enskilda Sjuksköterskor
Datumlagd fortbildning för sjuksköterskor som vill bredda och fördjupa sin befintliga yrkeskompetens. Utbildningen leds av erfaren utbildare i våra lokaler. Bokas via webben.

Uppdragsutbildning – företagsutbildning för grupper av Sjuksköterskor
Utbildning för arbetsplatser som vill utbilda grupper av sjuksköterskor. Utbildningen kan ske direkt på er arbetsplats eller i våra lokaler. Vi har ett flertal färdiga utbildningskoncept som vi anpassar utifrån era unika behov. Vi tar även fram helt nya utbildningskoncept utifrån era önskemål. Kontakta oss för offert!

Riksforum för Sjuksköterskor inom äldreomsorg
Årligt återkommande rikskonferens för Sjuksköterskor som vill ta del av de mest aktuella frågorna just nu och utbyta erfarenheter med kollegor från andra verksamheter. Bokas via webben.


Exempel på urval av utbildningar vi erbjuder

 • Motiverande samtal
 • Riksforum för Sjuksköterskor 8-9 december 2016
 • Rikskonferens Kvalitet i äldreomsorgen 17-18 mars 2016
 • SBAR för sjuksköterskor
 • Demensutbildning för sjuksköterskor
 • Dokumentation enligt VIPS för sjuksköterskor
 • Geriatrik och gerontologi för sjuksköterskor
 • Läkemedelsutbildning för sjuksköterskor
 • Medicinska diagnoser
 • Omvårdnadsdokumentation
 • Sjuksköterskans kliniska bedömning – Steg 1
 • Sjuksköterskans kliniska bedömning – Steg 2
 • Sjuksköterskan som pedagog och handledare
 • Utredning, beslut och dokumentation enligt SoL
 • Utvecklingsprogram för sjuksköterskor
 • Psykiatriska diagnoser
 • Psykiatri för sjuksköterskor

Hitta din utbildning ››


Prenumerera på våra nyhetsbrev ››
Beställ informationsmaterial ››
Skicka en förfrågan till oss ››