Våra lärare presenterar Undersköterska yrkesutbildning i Stockholm

Våra lärare presenterar vår undersköterskeutbildning i Stockholm.

Undersköterska yrkesutbildning

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska och många fler yrken inom vård och omsorg. Efter utbildningen kan du direkt börja arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, funktionshinderområdet eller psykiatri.