Undersköterska Lärlingsutbildning Växjö

foretagsutbildning-vard-omsorg

Det finns ett stort behov av utbildad personal inom vård och omsorg. Vård och omsorg Lärlingsutbildning passar dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete på en arbetsplats. Du får kompetens att arbeta som exempelvis undersköterska, personlig assistent, stödassistent, boendestödjare eller skötare inom psykiatrisk vård.

Utbildning omfattar 1500 poäng under 75 veckor varav 44 veckor arbetsplatsförlagd utbildning. Yrkeskurser 900 poäng, programfördjupning 300 poäng samt övriga kurser 300 poäng. Kurser utifrån Vård- och omsorgscollege regler för diplom from 180701.

  • Du ansöker via kommunens webbansökan
  • Löpande starter.
  • Utbildningen är kostnadsfri.
  • Du kan söka studiemedel från CSN.