Vårdbiträdesutbildning 800 poäng

– Vårdbiträdesutbildning 800 poäng, distansutbildning där medarbetare kan kombinera arbete och studier samt vid behov få ökade kunskaper i svenska språket

Har dina medarbetare erfarenhet inom vård och omsorg men saknar formell utbildning? Enligt Kommunal och SKL ska Vårdbiträde bli ett yrke som kräver utbildning. Finns behovet att bygga på formell kompetens för dina anställda?

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) erbjuder Vårdbiträdesutbildning upp till 800 poäng för medarbetare som behöver formell kompetens (betyg) för att arbeta som vårdbiträde. Studierna genomförs på distans så att man kan kombinera arbete och studier. Dessutom erbjuder vi vår Yrkessvenska webbutbildning om man har medarbetare som behöver ökade kunskaper i Svenska språket.

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad. Hela Vårdbiträdesutbildningen omfattar totalt sju gymnasiekurser om 800 poäng från Vård- och omsorgsprogrammet. Urvalet av kurser är enligt rekommendation från Vård- och omsorgscollege.

Läs mer om Vårdbiträdesutbildningen ››

Vill du som chef veta mer eller ha hjälp med ansökan?

Annika Sjödin, Affärsområdesansvarig Stockholm
08-522 506 41, annika.sjodin@kui.se

Ulrika Heidenberg, Projektledare
08-522 506 12, ulrika.heidenberg@kui.se

Marie Palmgren, Verksamhetschef
013-474 20 41, marie.palmgren@kui.se