Vårdbiträdesutbildning mobilt och online

Ge din personal formell kompetens att arbeta som vårdbiträde via vår interaktiva webbutbildning. Inspirerande gränssnitt, verklighetsbaserat lärande och avslutande examinationer.

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) erbjuder webbaserad Vårdbiträdesutbildning upp till 800 poäng för medarbetare som behöver formell kompetens (betyg) för att arbeta som vårdbiträde. Urvalet av kurser är enligt rekommendation från Vård- och omsorgscollege.

Kurserna är betygsgrundande och KUI har betygsrätt för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning. För att få tillstånd att sätta betyg förutsätts hög kvalitet i genomförande och bedömning.

Läs mer om utbildningen här ››