Vårdbiträdet gör comeback igen

Efter två decenniers frånvaro gör vårdbiträdet comeback inom Uppsalas äldrevård. De första 20 blir klara under året och en ny kull är på gång. Stora rekryteringsbehov ligger bakom nysatsningen.

I ett litet undervisningsrum på andra våningen hos det privata företaget Kompetensutvecklingsinstitutet, KUI, sitter fem kvinnor och studerar svenska. De ingår Uppsala kommuns pilotgrupp för vårdbiträden inom äldrevården. De har studerat sedan i höstas och räknar med att kunna ta examen i november. Carine Balomba från Valsätra ser fram emot att få en yrkesutbildning.

– Jag tycker om att jobba med människor. Tidigare jobbade jag inom kommunens måltidsservice och funderade på att plugga till undersköterska. Men när jag fick den här möjligheten så tog jag den. Vi började i november och det har gått jättebra. Snart ska vi ut på praktik, säger hon.

Hennes plan är att få ett jobb och sedan plugga vidare till undersköterska, och kanske specialisera sig ytterligare i ett tredje steg.

Uppsala kommun har köpt in vårdbiträdesutbildningen av KUI som är specialiserad inom området vård och omsorg. Syftet är att kunna erbjuda en kortare utbildning mer inriktad mot social omvårdnad, utan det fokus på medicinsk kompetens som en utbildning till undersköterska har.

– Vården behöver rekrytera mycket personal och det här är ett sätt att göra vårdyrket attraktivare. De som väljer att plugga till vårdbiträde kommer att kunna bygga på sin utbildning till undersköterska om de vill och sedan skaffa sig specialistkompetens. Det höjer kvaliteten på vården, säger Satu Molander som är rektor för extern vuxenutbildning vid Uppsala kommun.


Artikel från Uppsala Nya Tidning, UNT.se 2018-03-10
Lennart Lindström
Läs hela artikeln: http://www.unt.se/nyheter/uppsala/vardbitradet-gor-comeback-igen-4921142.aspx