Värdegrund, bemötande & förhållningssätt – Norrtälje kommun

vardegrund-foretagsutbildning-aldreomsorg

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Tiohundraförvaltningen i Norrtälje kommun att genomföra utbildningen Värdegrund, bemötande & förhållningssätt, för skötare som jobbar inom socialpsykiatrins boende inom TioHundra.

Utbildningen omfattar en heldags utbildning och genomförs digitalt via teams. Utbildningen fokuserar bland annat på:

  • Vad betyder salutogenes och salutogent synsätt i uppdraget?
  • Helhetssyn på omsorgsarbetet – från etik, värdegrund, salutogenes, socialt innehåll till professionellt förhållningssätt
  • Den salutogena teorin och idén – Aaron Antonovsky och de centrala begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, som ger en upplevelse av sammanhang
  • Socialt innehåll, aktiviteter och meningsfullhet – del i det salutogena perspektivet och värdegrundsarbete
  • Betydelsen av kommunikation, samarbete, planering och gemensamt lärande

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Läs mer om liknande koncept