Västerviks kommun – Salutogent värdegrundat förhållningssätt

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Västeviks kommun att genomföra utbildningen Salutogent värdegrundat förhållningssätt för personal inom äldreomsorgen i kommunen.

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner och omfattar två halvdagars utbildning, genomförs i lokaler som KUI tillhandahåller och fokuserar bland annat på:

• Vad betyder salutogenes och salutogent synsätt i uppdraget?
• Helhetssyn på omsorgsarbetet – från etik, värdegrund, salutogenes, socialt innehåll till professionellt förhållningssätt
• Socialt innehåll, aktiviteter och meningsfullhet – del i det salutogena perspektivet och värdegrundsarbete
• Betydelsen av kommunikation, samarbete, planering och gemensamt lärande

Utbildningen innehåller föreläsning blandat med reflektioner och samtal samt praktiska övningar och exempel.

Läs om liknande koncept ››

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››